Trial ovčiarskych psov

Trial je ukážkou pracovných schopností psov plemena borderskej kólie, kde majú za úlohu premiestniť ovce cez sériu prekážok, nahnať do ohrady a oddeliť jednu alebo viac oviec od zvyšku stáda.

V dnešnej dobe má Trial pod kontrolou ISDS, ktorá každoročne zapisuje výsledky National Champions (Národného šampionátu) a eviduje psov šampiónov (International Supreme Champion). Aby sa ním pes mohol stať musí byť najprv členom Národného tímu. Tímy prejdú sériou kvalifikačných kôl, a iba 15 najlepších psov môže postúpiť do finálneho kola, kde musí obehnúť naslepo dve odlišné 800 yardové polia. To znamená, že pes ovce nesmie vidieť dokial nie je v správnej pozícii. Po nahromadení 20 oviec (10 na každej strane) ich pes musí viesť cez zábranu, oddeliť 5 označených oviec preč od skupiny a potom 5 nahnať do ohrady. Všetko v časovom limite 30 minút.

CourseObrázok prevzatý z Border Collie Breed Information

Používané termíny pri pasení

OUTRUN (Nadbiehanie) – Zámerom je dostať sa oblúkom od pastiera na druhú stranu poľa poza ovce bez ich vyrušenia. Správny je obeh v tvare hrušky alebo polkruhu, je jedno z ktorej strany. Ukonečenie je LIFT.

LIFT (Prevzatie ovcie a uvedenie do pohybu) – Toto je moment medzi OUTRUN a FETCH, t.j. začne pes s ovcami pohybovať smerom k psovodovi. Je to dôležitý moment, pretože ide o prvý kontakt psa s ovcami. Pes musí behom sekundy nadviazať komunikáciu so stádom, tak aby ich nevyplašil a pritom posunul žiadaným smerom.

FETCH (Prihnanie stáda) – priháňanie stáda k psovodovi. Pes má hnať stádo kľudne, po rovnej čiare rovno s pohybmi doľava, doprava k psovodovi pokiaľ možno s čo najmenej povelmi.

DRIVE (Pohyb stáda) – kontrolovaný pohyb stáda psom, pokiaľ ich nevedie k psovodovi. Zahŕňa hnanie cez pastvinu. Pes je väčšinou medzi psovodom a stádom. Odhánanie je pre BOC veľmi obtiažne, pretože ich hlavný inštinkt je prihánanie k pastierovi. Je dôležité aby mal pes techniku (drive balance, inside flank). Pohyb psa a stáda priamo od pastiera je „drive away“. Pohyb psa krížom krážom sa nazýva „cross drive“.

PEN (Ohradenie) – nahnanie stáda do určenej ohrady.

SHED (Oddelenie) – pes oddelí určenú skupinu oviec od stáda a drží ju osamote.

FLANKING (Obiehanie) – obiehanie okolo stáda za účelom udržania ich v skupine alebo zmeny ich pohybu.

WEARING (…) – posun ovcí pastvinou za pastierom, tlačenie ich na pastiera.

BALANCE (Pohyb) – pohyb psa na opačnej strane stáda, kontrola chovania stáda a pohybovanie s ním požadovaným smerom

FLIGHT ZONE (…) – priestor okolo stáda kam pes nesmie vkročiť, pretože by mohol spôsobiť zmätok v stáde alebo vyvolať útokovú reakciu.

 

Čerpané z The Border Collie Museum a The Border Collie – Holandsko